سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آن که خود را در جاهایى که موجب بدگمانى است نهاد ، آن را که گمان بد بدو برد سرزنش مکناد . [نهج البلاغه]